Faktori Tour

Faktori Eksteryè

yrtytr

tgreytr

Atelye Processing

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

Atelye Faktori Mwazi

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

Atelye piki

factory (2)

factory (1)

factory (7)